Choď na obsah Choď na menu
 


Na břehu Styxu

9. 11. 2011

 ObrázokNa břehu Styxu Michael Peinkofer

Tajná organizace, s níž se lady Sarah utkala už ve dvou předchozích dílech, chce získat živou vodu a rozhodne se pro svůj cíl mladou archeoložku znovu zneužít. Jestliže si Sarah dříve neuvědomovala, že je manipulována, teď to ví zcela přesně, ale pokud chce zachránit svého milovaného Kamala, který leží v komatu, nezbývá jí než se zdánlivě podřídit a bedlivě sledovat stopy a návnady, které jí zločinecká organizace připravuje.
Spolu se svým věrným přítelem Hingisem se proto vydává na novou dobrodružnou, nebezpečnou cestu, která ji zavede nejdřív do Prahy a odtud Orient Expresem do Řecka, až k samotnému prameni života... 

⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ 

 

Sarah Kincaidová sa po udalostiach, ktoré ju pripravili o otca a priateľa Maurica du Garda, utiahla na Kincaid Manor, kde sa na bolestivé udalosti snaží zabudnúť s pomocou svojho milenca Kamala. Krátke chvíle šťastia, ktoré zažíva po jeho boku, kalí len nejasný pocit nebezpečenstva, ktorý sa zhmotní v tajomnej postave skrývajúcej sa pod rúškom hmly neďaleko sídla Kincaid Manor. Neschopnosť uniknúť temnote, ktorá k Sarah vysúva svoje chápadlá – hoci si myslela, že sa jej to vďaka Kamalovi podarí – je viac než len obavou a je osudom mladej lady, že minulosť ju dostihne. No nielen ju. Zúfalý Kamalov čin pomsty, ktorú kedysi vykonal, si žiada vlastnú spravodlivosť a Kamal je odsúdený na hrdelný trest.

New Gate je strašlivé miesto, kde Kamala vystavia poníženiu a on sám si nežiada vyslobodenie. Sarah mobilizuje všetky sily nielen preto, aby Kamala vyslobodila, ale najmä preto, aby dokázala, že s jeho uväznením nemá nič spoločné (je totiž jediná, komu sa Kamal so svojím strašlivým tajomstvom zveril a teraz predpokladá, že ho zradila). Chápe jeho rozhodnutie nebojovať za záchranu, no vnútorne sa s ním nezmieruje, ale práve vo chvíli, keď sa v nej rodí nebezpečný a neistý plán na záchranu, do ich života znova zasiahne temnota...

Kamal upadá do podivného komatózneho stavu s minimalizovanými životnými funkciami a nikto netuší, koľko času mu ostáva. Ani narýchlo zvolané lekárske konzílium nenachádza odpovede ani riešenie ako Kamala zachrániť. Sarah je presvedčená, že za všetkým stojí tajomná sila zhmotnená v organizácii bezohľadne sa snažiacej získať absolútnu moc, s ktorou už mala dočinenia a ktorá sa – ako sa zdá – nemieni vzdať jej schopností. Prečo ostáva naďalej záhadou aj pre samotnú Sarah. Istá si môže byť len v tom, že je opäť vtiahnutá do nebezpečnej a smrteľnej hry. Zámeru, ktorý vedie tajomné sily, aby ňou takto manipulovali, sama nerozumie, ale vie, že neunikla svojej temnote. To jej potvrdí aj človek, s ktorým sa už nikdy nechcela stretnúť. Človek, ktorý rozvrátil jej život a kruto jej vzal priveľa. Človek, ktorý podľahol svojmu šialenstvu – Mortimer Laydon. Naznačované odpovede však v Sarah rozdúchavajú novú neistotu a zmätok. Náznak taký temný, že by dokázal samotnú Sarah uvrhnúť do šialenstva, vnútorne odmieta. No nedokáže sa mu brániť...

Odpoveď na otázku, čo postihlo Kamala, je nevyhnutne spätá s odpoveďou na otázku – kým Sarah vlastne je. A tá nad ňou visí celý tento príbeh. Tajomná minulosť zasahuje oveľa ďalej, než si sama Sarah dokáže predstaviť – spája sa s dávnymi egyptskými božstvami, nitky sa zbiehajú k Ptolemaiovi, smerujú k Alexandrii, ale aj starému Grécku, a vedú k rieke Styx, ktorú možno prekročiť len pomocou Chárona.

Lady Kincaidová sleduje náznaky, hoci tuší, že hľadanie pravdy bude pre ňu osobnou cestou do temnoty. No to najdôležitejšie je pre ňu nájdenie liečivého prostriedku pre svoju lásku, pretože je presvedčená, že sa uňho opakuje jej vlastný osud – tempora atra – tajomná horúčka, z ktorej ju vyliečil práve Mortimer Laydon. Teraz musí pristúpiť na hru, ktorú jej znova podsunuli a jej pátranie začína pri skutočnom počiatku – knihe Genesis, snahe oživiť mŕtvych, kabale. Pri sne ľudstva o napodobení Stvoriteľa a možnosti rozhodovať o živote, pretlmočenom v legende o rabínovi Löwovi, ktorý stvoril bytosť, čo mala v nočných pražských uliciach ochraňovať Židov, no ktorá sa vymkla spod kontroly, takže ju rabi Löw nakoniec zničil. No je tu ešte proroctvo o Golemovom návrate.

Vedecky vedená Sarah už poznala, že medzi nebom a zemou sú veci, ktoré veda nedokáže vysvetliť, preto verí pocitu, ktorý ju vedie. Nakoniec, prebúdza sa aj jej bádateľský duch. Keď sa v novinách objaví znepokojivá správa, že sa v uliciach Prahy zjavil nebezpečný obor, čo je podľa Židov signálom blížiaceho sa konca sveta, je jasné, kam musia smerovať jej kroky. Hoci si je Sarah istá, že je opäť vtiahnutá do pátrania, ktoré jej nanútili, a že stojí proti nepriateľovi, ktorého tvár nepozná, zdá sa, že ona záhadná organizácia nesúca symbol kyklopa ju chce mať práve v Prahe. Sarah na svoju cestu získava nového sprievodcu – doktora Horacea Cranstona, ktorý by mal dohliadnuť na Kamala, ktorého Sarah berie so sebou, aby mu okamžite mohla podať liek a navrátiť mu zdravie. Jeho stav je vážny a núti Sarah konať. V Prahe ju čaká Friedrich Hingis, ktorý tu počas štúdia kedysi žil, a zdá sa, že pre Sarah bola žiadosť o pomoc práve od tohto muža tou najlepšou voľbou.

Opis Prahy nie je povrchný, autor nešetrí detailmi a čitateľ si Prahu v jeho podaní dokáže živo predstaviť. Rozpoznať známe miesta nerobí žiaden problém – Staromestské námestie, Týnsky chrám, Staromestská radnica s orlojom, Klementínum, Karlov most, Malá Strana, Hradčany, Pražský hrad... Vynikajúco opísané detaily využité na vykreslenie atmosféry mesta dobre zapadajúcej do paralely s temnotou spojenou s prechodom cez bájny Styx vlečúcu sa v závese za Sarah. Tu spoznáva grófku Ludmilu Cserninovú s oveľa väčším záujmom o svet vedy a histórie, než jej spoločnosť na prvý pohľad mienila dovoliť. Narážky na podobnosť s lady Kincaidovou – dokonca na akési sesterstvo – nútia pýtať sa, čo sa skrýva za jej ústretovosťou. A čitateľ sa to dozvie čo nevidieť.

Pátranie po Golemovi vedie na miesto také podobné londýnskemu East Endu – Jozefov. Tu Sarah narazí na staré zvitky opisujúce smrť Ptolemaia II., spomínajúce vodu života a zdá sa, že táto stopa spája aj nitky vedúce jej kroky už od Alexandrie, smerujúce do Grécka. Tak Sarah naráža na staré známe mená a postavy (Arsinoé, Alexander Veľký, boh Re, kyklop), artefakty (codicubus) a miesta (Alexandria) – to vytvára spojenie s predchádzajúcimi príbehmi. Mýty, povesti a legendy (aj mýtické bytosti) sa stavajú do nových súvislostí a odhaľujú úmysly Bratstva jedného oka. Oblúk sa tak nevyhnutie spája s minulosťou samotnej Sarah. Tá je presvedčená, že každý mýtus má svoje reálne jadro. Pátranie po vode života (ktorá však môže darovať aj smrť) vedie k rieke Acheron, k nekromanteionu (veštiarni mŕtvych), ktorá v antickom svete predstavovala bránu medzi týmto a oným svetom. A ako to už býva u Sarah zvykom nebude to nič jednoduché, lebo sa opäť vydáva do priestoru nanajvýš nebezpečného. Do priestoru, ktorý sa nachádza pod tureckou nadvládou, miestom, kde politické udalosti vedú k nepokojom. No ani toto nemôže Sarah od úmyslu zachrániť Kamala odradiť. Najmä ak sa jeho stav zhoršuje a lady Kincaidová prisahá, že nájde liek a vyslobodí ho z temnoty bez ohľadu na cenu, ktorú kvôli tomu zaplatí, či bez ohľadu na to, čo preto bude musieť podstúpiť, alebo s ktorými mocnosťami sa bude musieť spojiť.

Ak sa Sarah zdá, že ak pri svojej prvej výprave netušila, kto ťahá za nitky a kto v skutočnosti vedie jej kroky k cieľu, potom je teraz presvedčená, že si dobre uvedomuje manipulatívnu hru Bratstva a je na ňu pripravená, dokonca sa snaží byť o krok vpredu... lenže ako by mohla sama preľstiť spolok, ktorý už tisícročia pácha zlo a baží po moci? Sarah nemá na výber len sa podvoliť ich hre a nájsť to, čo od nej tajný spolok žiada. Sám Kamal sa stáva rukojemníkom a prostriedkom na to, aby Sarah donútili k tomu, čo potrebujú. Dokonca prichádza aj o domov ako výstrahu, že moc spoločnosti siaha všade a že nemá kam sa pred ňou uchýliť. Ostáva jej len jediný spojenec – verný Friedrich Hingis.

Napriek dôsledkom, na ktoré Sarah nechce myslieť, sa v nej prejavuje archeologická zvedavosť – chce odkryť tajomstvo, za ktorým sa vydala. Nepriateľom je tu však nielen politická situácia a samovôľa bojujúcich strán na území snažiacom sa o vymanenie spod nadvlády Turkov, pričom tu konanie ani jednej strany nemožno považovať za spravodlivejšie či menej kruté, ale aj počasie – zima v hornatom kraji nie je práve prajným časom na expedíciu, od výsledku ktorej závisí tak veľa.

Dočkáme sa aj morálnej dilemy hlavnej hrdinky – čo všetko je Sarah ochodná urobiť pre záchranu svojho milenca? Obetovať život iného človeka či zradiť hodnoty, ku ktorým bola vedená? Odovzdať drahocenné tajomstvo ľudskej histórie zločinnej spoločnosti? Čo sa stane, až prestúpi pravidlá, ktoré sa prestupovať nemajú, a poruší krehkú rovnováhu, za čo ju čaká hnev starých bohov? Pristúpila na vopred stratenú misiu?

Expedícia nepostupuje ľahko a ako už niekoľkokrát predtým, ani táto nie je bez obetí. Sarah v istom momente ostáva sama, nájde však cestu do podsvetia – Michael Peinkofer tu neostal nič dlžný mýtu o podsvetí, ktorého vchod stráži trojhlavá beštia Cerberos (no priznám sa, tú som vo vzťahu k všetkému, s čím som sa v príbehoch o lady Kincaidovej stretla, autorovi uverila najmenej). Na hranici medzi životom a smrťou sama takmer prichádza o život a stretáva sa so všetkými, ktorí ju opustili. Nakoniec nachádza paralelu svojho života so staroorientálnym mýtom o bohyni plodnosti a vojny Inanne a jej milencovi Tammúzovi, aby sa naplnilo proroctvo. No význam tohto spojenia ostáva tak pred Sarah, ako aj pred čitateľom, aj tu utajený. Mladá archeologička síce nachádza vodu života, ale prichádza o všetko. Ostáva sama, s prázdnotou v duši. Kamal sa uzdraví, ale podobne ako ona sama kedysi, sa narodí ako nový človek, bez spomienok, s temnotou, ktorá zahaľuje všetko, čo ho kedy spájalo so Sarah Kincaidovou. Sarah ostáva pokorená, zatiaľ čo nepriatelia triumfujú. Jedinú nádej jej dodáva len Friedrich Hingis.

Pátranie po tajomstvách minulosti lady Kincaidovej neuzatvára ani táto časť. Vynárajú sa naopak nové otázky. Spiknutie Bratstva, ani pôvod Sarah Kincaidovej sa nevyjasňuje. No na konci je... autorov prísľub ďalšieho dobrodružstva, ktorý sériu o tejto sympatickej hrdinke uzavrie.

Kniha je – podobne ako predchádzajúca – koncipovaná do troch častí, ktoré priestorovo rámcujú príbeh – Yorkshire/Londýn, Praha, Helada. Autor znova využíva ingrediencie s potenciálom na zaujímavý príbeh schopný vzbudiť čitateľov záujem o tajomstvo spojené so Sarah Kincaidovou. Zručne sa tu udržiava pozornosť až do konca a v autorovom štýle cítiť európsky esprit, čo sa mne osobne veľmi pozdáva. Do hry opäť vstupujú aj zápisky z denníka, ktoré urýchľujú dej. Možno je dianie pred samotnou expedíciou zdĺhavé – samotná expedícia sa rozbehne až na poslednej stovke strán, Sarah dovtedy sleduje len stopy vedúce k prameňu vody života. Objavujú sa tu aj známe kulisy – napr. cesta vlakom naprieč niekoľkými krajinami a s ňou spojené ťažkosti. Napriek tomu je príbeh veľmi vydarený.

Mimoriadne sa mi páčia kresby zachované v českom vydaní série a chválim aj preklad.

-sa

   

 

 

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky na břehu Styxu